ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας, διαθέτοντας πεπειραμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης , ασχολείται με την εξεύρεση των καλύτερων πρώτων υλών απ’ όλο τον κόσμο και τα παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου τα οποία παραλαμβάνει από πιστοποιημένους προμηθευτές με λήψη δειγμάτων κατά την διαδικασία της παραλαβής.

Η αποθήκευση των υλικών γίνεται σε ειδικούς χώρους κάτω από αυστηρές υγειονομικές συνθήκες.

Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τον έλεγχο της διαδικασίας ομογενοποίησης σε αυτόματα μηχανήματα (homogenized silo )

Μετά από τον τελικό έλεγχο της παραγωγής τα μείγματα μεταφέρονται με την διαδικασία κενού αέρος σε αυτόματα συσκευαστικά μηχανήματα όπου τα προϊόντα ζυγίζονται και συσκευάζονται σε ειδικό φιλμ με ταυτόχρονη εκτύπωση της κωδικοποίησης και ιχνιλασιμότητας των προϊόντων.

Η μεταφορά στον χώρο τελικού ελέγχου και συσκευασίας γίνεται από αυτόματα μηχανήματα. Τα τελικά προϊόντα σε χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες υγειονομικού ενδιαφέροντος και είναι έτοιμα προς φόρτωση και διανομή σε όλο τον κόσμο.